Nova dimenzija

Ukupna vrijednost projekta:
437.500,00 kn
Prihvatljivi troškovi:
350.000,00 kn
EU sufinanciranje projekta:
297.500,00 kn
Razdoblje provedbe projekta:
listopad 2017. – svibanj 2018.

Naziv projekta:

NOVA DIMENZIJA

Kontakt osoba za više informacija:
Tomislav Vreš
tomislav.vres@mva.hr
+385 1 4810 786

Kratki opis projekta:

Očekivani rezultati projekta:

Dana 06.11.2018, poduzeće mikelić vreš arhitekti d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „NOVA DIMENZIJA“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.06.0823. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Projektom će se u potpunosti osuvremeniti proces projektiranja i izrade projektne dokumentacije kroz prelazak s 2D CAD alata na 3D BIM aplikaciju te tako povećati učinkovitost i konkurentnost postojeće poslovne jedinice. BIM (Building Information Modeling) predstavlja najnapredniji koncept u projektiranju čiju osnovu čini 3D model objekta koji imitira stvarni graditeljski proces. Uvođenjem nove tehnologije, doprinijet će se povećanju učinkovitosti, stvaranju dodatne vrijednosti i općenitom poboljšanju performansi projekata.

Ciljevi projekta:

Opći cilj projekta je povećanje gospodarske aktivnosti i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, kroz poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.

  • Optimizirana energetska učinkovitost u svim aspektima visokogradnje – od procesa projektiranja do izrade projektne dokumentacije
  • Nabavljene grafičke radne stanice – hardver
  • Nabavljena BIM (Building Information Modeling) aplikacija za projektiranje u visokogradnji – softver
  • Nabavljen komplet BIM menadžmenta – za uvođenje standarda, unifikaciju rada i automatizaciju procesa
  • Nabavljen i implementiran 3D printer
  • Očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta
  • Zaposlenici educirani za rad na BIM softveru
  • Provedene aktivnosti promidžbe i vidljivosti
  • Provedeno upravljanje projektom

Više informacija na:

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća mikelić vreš arhitekti d.o.o.